Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Oficiálne spustenie Horizontu Európa – Launch of Horizon Europe

Nový rámcový program Horizont Európa sa oficiálne spusti online podujatím dňa 2.2.2021 o 11:30 hod. pod záštitou portugalského predsedníctva Rady EÚ.

Priame sledovanie na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=UyjoJv-Kqe4 a neskôr aj zo záznamu.

Program

Viac informácii nájdete na stránke portugalského predsedníctva: https://www.2021portugal.eu/en/events/launch-of-horizon-europe/

Vystúpil aj zástupca zo SR, aj štátny tajomník MŠVVaŠ SR – Ľudovít Paulis.

Prehľadné informácie o programe v slovenskom jazyku.

Zdroj: EK, 2.2.2021, kas