Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nový úspech Slovákov vo výzve Teaming

Ďalší úspech zaznamenali slovenské subjekty, ktoré sa zapojili do výzvy Teaming for Excellence (HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-01) v rámci jej prvého kola hodnotenia.

Do výzvy sa zapojilo až 10 slovenských inštitúcii, z toho 3 získali veľmi vysoké bodové hodnotenia. Dve slovenské inštitúcie sa dostali na zoznam najlepšie hodnotených návrhov (tzv. main liste), čo znamená, že postupujú do druhého kola hodnotenia. Do termínu uzávierky druhého kola, ktorá je stanovená na 7. marca 2024 do 17:00 hod., ešte musia tieto inštitúcie svoje projektové žiadosti dopracovať a predložiť Európskej komisii kompletné projektové návrhy. Následne EK tieto návrhy zhodnotí a najlepšie z nich získajú financovanie z programu Horizont Európa. Táto teamingová výzva je zameraná na vytváranie nových a rozvoj existujúcich centier excelentnosti.

Zdroj: EK, 20. 7. 2023, kas/kvp