Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nový Horizon Dashboard k výške osobných nákladov pre hodnotiteľov projektov LUMP SUM

Minulý týždeň bol spustený zdokonalený Horizon Dashboard, ktorý pomáha odborníkom pri hodnotení návrhov projektov v programe Horizont Európa financovaných formou lump sum.

Dashboard sa zameriava na osobné náklady a poskytuje objektívne referenčné hodnoty pre posúdenie rozpočtov. Poskytuje informácie o osobných nákladoch podľa krajín a typov organizácií a po novom zahŕňa aktuálne dáta z programu Horizont Európa od roku 2021 do súčasnosti (doplnené podľa potreby o dáta z H2020 z rokov 2018 – 2020).

Porovnaním navrhovaných nákladov s už realizovanými grantmi môžu hodnotitelia lepšie posúdiť primeranosť rozpočtu. Predpokladá sa samozrejme, že plánované náklady môžu byť s ohľadom na rast miezd, infláciu či kvalifikáciu zamestnancov vyššie (čo je vhodné v rozpočte vysvetliť). Zároveň si treba uvedomiť, že ide len o orientačné sumy, ktoré majú slúžiť pre lepšiu orientáciu hodnotiteľov. Nemali by slúžiť ako inštrukcie poskytovateľa pre príjemcu na stanovenie výšky osobných nákladov projektu (odmeňovanie v projektoch by sa malo odvíjať od obvyklej praxe v danej konkrétnej organizácii).

Zdroj: EK – Dashboard, 30.6. kas