Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nová výzva na podporu vysídlených výskumných pracovníkov z Ukrajiny

Program MSCA4Ukraine, financovaný Európskou komisiou v rámci akcií Marie Skłodowska-Curie, zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí na podporu vysídlených výskumných pracovníkov z Ukrajiny.

Uchádzať sa môžu pracoviská univerzít a výskumných organizácií z akéhokoľvek sektora, ktoré majú záujem stať sa hostiteľskou organizáciou pre výskumníkov z Ukrajiny. Hostiteľské organizácie môžu predkladať svoje návrhy v mene vysídlených výskumníkov prostredníctvom webovej stránky MSCA4Ukraine od konca októbra. Žiadosti sa budú posudzovať priebežne, kým sa nevyčerpajú všetky dostupné finančné prostriedky.

Informácie k špecifikáciám výzvy

Ak máte záujem zaregistrovať svoje pracovisko ako potenciálnu hostiteľskú organizáciu: https://sareurope.eu/msca4ukraine/list-of-host-organisations/

Ak ste výskumník z Ukrajiny a hľadáte dočasné pracovisko v EÚ: https://sareurope.eu/msca4ukraine/researchers-seeking-hosts/

Podrobnejšie informácie sa dozviete aj na zázname z informačného dňa pre potenciálne hostiteľské organizácie, ktorý sa uskutočnil 6. októbra 2022.

Tento program umožňuje akademickým a neakademickým organizáciám hosťovať výskumných pracovníkov na obdobie 6 až 24 mesiacov za výhodných podmienok. Následne títo vedci dostanú podporu na opätovné usadenie sa na Ukrajine, keď to podmienky umožnia, s cieľom obnoviť výskumné a inovačné kapacity krajiny. MSCA4Ukraine je súčasťou reakcie EÚ na ruskú inváziu na Ukrajinu a potrebu prijať opatrenia na podporu vysídlených výskumných pracovníkov z Ukrajiny. Umožňuje im pokračovať v práci v Európe a pomáha chrániť ukrajinský systém výskumu a inovácií a slobodu vedeckého výskumu vo všeobecnosti.

Zdroj: MSCA, zverejnené 29.9.2022, zur