Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nová výzva EuroHPC na magisterský program

EuroHPC JU otvorilo novú výzvu na predkladanie návrhov programu Master of Science (MSc) pre HPC. Táto výzva je súčasťou širšej stratégie EuroHPC zameranej na školenie a zručnosti pre rozvoj talentov pre špičkový ekosystém HPC v Európe.

Ústredným cieľom tejto výzvy je vývoj a implementácia pilotného Európskeho magisterského programu pre vysokovýkonné výpočty (HPC). Vzdelávacie programy sa budú zameriavať na HPC a používanie HPC, pričom majú predviesť pridanú hodnotu celoeurópskeho vzdelávacieho programu zameraného na akademickú excelentnosť, ktorý bude ponúkať študentom vynikajúcu perspektívu kariéry v medzinárodných podnikoch a výskumných ústavoch.

Výzva Training and Education on High Performance Computing (H2020-JTI-EuroHPC-2020-03) zverejnená na Funding and Tenders Portal a deadline na podávanie projektových návrhov je 01.07.2021 17:00:00 Brussels time.

Ďalšie informácie nájdete na stránke EuroHPC JU

Zdroj: EuroHPC JU, 06.04.2021, erh