Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nová publikácia „The field of research on contemporary antisemitism and Jewish life“

Európska komisia vydala novú odbornú správu “The field of research on contemporary antisemitism and Jewish life: Working towards a European research hub”/ „Oblasť výskumu súčasného antisemitizmu a života Židov: Na ceste k európskemu vedeckému prostrediu“.

Táto správa mapuje aktuálny výskum súčasného antisemitizmu a židovského života. Obsahuje kľúčové odporúčania na vytvorenie špecializovaného európskeho výskumného prostredia, ktoré bude podporovať a posilňovať výskum v tejto oblasti. Správu pod záštitou Institute for Jewish Policy Research vypracovali Dr. Boyd a Dr. Kahn-Harris.

Vytvorenie európskeho výskumného prostredia v oblasti súčasného antisemitizmu a židovského života a kultúry v spolupráci s členskými štátmi EÚ a výskumnou komunitou je jedným z hlavných opatrení stratégie EÚ proti antisemitizmu.

Zdroj: Publications Office of the EU, 28.4.2023, elz