Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

NEW! Hľadáme nového kolegu do tímu

 

Národná kancelária Horizontu so sídlom na CVTI SR v Bratislave hľadá nového kolegu/ kolegyňu, aby rozšíril/a sieť národných kontaktných bodov pre Rámcový program EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa.

 

Pozícia:

 

Viac informácií a podmienky

 

Uvedenú žiadosť spolu s jej povinnými prílohami zašlite do 20. 5. 2024 na kontaktnú emailovú adresu uvedenú nižšie.

Kontakt: Ing. Kvetoslava Papanová, kvetoslava.papanova@cvtisr.sk – koordinátorka NCP na Slovensku.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 15.6.2024.

 

6. 5. 2024, kas