Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

New European Bauhaus – nové možnosti podpory

Predstavitelia iniciatívy New European Bauhaus (NEB) a zástupcovia Európskej komisie predstavili nové možnosti v rámci programu Horizont Európa, ktoré budú k dispozícii na podporu krásnych, udržateľných a inkluzívnych projektov a ideí na podporu budovania konceptu Nového Európskeho Bauhaus-u:

Nový európsky Bauhaus je kreatívna iniciatíva stierajúca hranice medzi vedou a technológiou, umením a sociálnym začlenením v úsilí o dizajn, ktorý nájde riešenia na každodenné problémy. Okrem iného bude NEB poskytovať finančnú podporu inovatívnym myšlienkam a výrobkom prostredníctvom ad hoc výziev na predkladanie návrhov a koordinovaných programov zahrnutých do viacročného finančného rámca.

New European Bauhaus

Na informačných podujatiach k NEB boli verejnosti predstavené tieto témy vyhlásené naprieč klastrami 2. piliera programu Horizont Európa:

V januári 2022 je naplánované otvorenie nasledovnej výzvy:

Relevantné výzvy:

Záznam z prvého podujatia (29. 11. 2021) „New European Bauhaus funding opportunities“ PART I.

Záznam z druhého podujatia (1.12.2021) „New European Bauhaus funding opportunities“ PART II.

Pripravované podujatia EK k iniciatíve.

Viac informácií k iniciatíve.

FAQ

Kontakty na príslušné NCPs

Zdroj: EK, 29.11.2021, aktualizované 2.12.2021, mit, elz