Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Najbližšie akcie Národnej kancelárie Horizontu a Európskej komisie

Národná kancelária Horizontu so sídlom na CVTI SR v Bratislave ponúka prehľad o akciách, ktoré sú plánované v prvom štvrťroku 2023. Niektoré termíny, prosím, berte ako predbežné, presné informácie k termínom, programom, registrácii ako aj ďalším akciám budeme priebežne dopĺňať a aktualizovať v našom kalendári.

Február 2023:

9. 2. 2023, od 10 – 12:30 hod. – CZ-SK seminár k výzve nástroja EEI 2023 – Brno, Česká republika – v spolupráci s TC Praha

9. 2. 2023, od 10 – 12:00 hod. – Informačné podujatie o paušálnom financovaní (Lump Sum) – online, organizované Európskou komisiou

9. 2. 2023, od 10 – 12:00 hod. – Informačné dni pre tematické výzvy EIC – online, organizované Európskou komisiou

14. 2. 2023, od 13 – 14:45 hod. – Informačný deň k výzvam Horizont Európa – oblasť Klíma – online

16. 2. 2023, od 9:30 – 11:45 hod. – Webinár: Financovanie pre Európske inovačné ekosystémy v programe Horizont Európa – online, registrácia do 14. 2. 2023

16. 2. 2023, od 9:30 hod. – Informačné dni pre tematické výzvy EIC – online, organizované Európskou komisiou

Prehľad akcií na stiahnutie

Okrem informačných dní a školení pre širokú a odbornú verejnosť ponúkame aj špecializované semináre na mieru pripravených na základe dopyty od konkrétneho subjektu, a to ku všetkým aspektom rámcového programu. V prípade záujmu môžete vyplniť formulár na našom webe a zaslať ho horizont@cvtisr.sk.

Pripravujeme pre vás aj ďalšie e-learningové videá, podcasty v spolupráci s www.grantup.sk a nové publikácie.

HE general EC
EC

Zdroj: www.horizont-europa.sk, 7. 2. 2023