Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Na Slovensko putuje nový grant ERC

Prestížny vedecký grant Európskej výskumnej rady (ERC) získala vedkyňa pôsobiaca na Slovenskej akadémii vied. Slovensko sa tak po desiatich rokoch opäť ocitne na mape týchto najprestížnejších grantov.

Dňa 22. novembra 2022 Európsky výskumná rada (ERC) zverejnila výsledky výzvy ERC Starting grant, ktorá patrí medzi najväčšie granty pre monožiadateľov v rámci programu Horizont Európa. Finančné prostriedky v celkovej hodnote 636 miliónov eur budú rozdelené medzi 408 projektov.

Na rozdiel od ostatných európskych grantov na podporu vedy a výskumu majú príspevky z ERC slúžiť na financovanie výskumu na hraniciach poznania (frontier research). Podporuje projekty s potenciálom priniesť významný prelom, resp. výrazne posunúť hranice ľudského poznania v danej oblasti výskumu.

Granty ERC pomôžu vynikajúcim vedcom v ranej fáze kariéry, aby mohli realizovať svoje najsľubnejšie nápady, financovať vlastné výskumné tímy počas najbližších piatich rokov. Okrem samotných financií na výskum býva grant ERC aj medzinárodne uznávanou známkou kvality a bránou do sveta ďalšieho financovania.

Laureáti budú realizovať svoje projekty na univerzitách a výskumných centrách v 26 krajinách Európy, najmä v Nemecku (81 projektov), Spojenom kráľovstve (70), Holandsku (40) a Francúzsku (39). Granty zároveň vytvoria viac ako 2 000 pracovných miest pre postdoktorandov, doktorandov a ďalších pracovníkov hostiteľských inštitúcií.

Táto výzva na predkladanie návrhov prilákala takmer 3 000 projektov, ktoré posudzovala komisia zložená zo špičkových vedcov z celého sveta. Vyberajú na základe kvality a excelentnosti predložených projektov. Zo Slovenska súťažili tentoraz iba 3 projekty, všetky však dosiahli vysoké hodnotenie. Potvrdzuje sa tak, že nádejným vedcom u nás často chýba odvaha.

ERC grant pre Slovensko

Ocenený projekt sa bude realizovať na Sociologickom ústave SAV. Vedkyňa Ela Drazkiewicz sa v ňom zameria na výskum rastúceho napätia v súvislosti s konšpiračnými teóriami v Európe. Navrhovaný prístup presahuje štandardnú otázku, kto sa mýli a čo s tým robiť. Namiesto toho ponúka hlbšie pochopenie samotných konfliktov a podmienok, ktoré ich vyvolávajú.

Elżbieta Drążkiewicz
Foto: Katarína Gáliková

Úspešná žiadateľka využila služby poskytované Národnou kanceláriou Horizontu. Okrem podpory pri príprave projektu a konzultácií sme sprostredkovali mentoringovú výpomoc a cvičné pohovory pri nácviku na obhajobu projektu pre odborným panelom v dvojkolovom hodnotení.

O ERC

ERC, zriadená Európskou úniou v roku 2007, je autonómna paneurópska grantová agentúra s rozpočtom € 16,6 miliárd na obdobie 2021-2027. Financuje tvorivých výskumníkov akejkoľvek národnosti a veku, pri realizácii ambicióznych výskumných projektov po celej Európe. Granty nastavujú vedci pre vedcov, pričom jediným kritériom výberu projektov je excelentnosť návrhu aj podávajúceho výskumníka. ERC patrí medzi najväčšie granty pre monožiadateľov v rámci programu Horizont Európa, teda granty, o ktoré sa uchádza jeden vedec v spolupráci s jedným výskumným pracoviskom, na ktorom chce projekt realizovať.

Kontakt: Národný kontaktný bod pre ERC – ERC NCP

Zdroj: ERC, 22.11.2022, zur