Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Misie EÚ – Soil deal for Europe & Restore our ocean and waters by 2030

Dňa 22. 6. 2022 Národná kancelária Horizontu v spolupráci s Technologickým centrom AV ČR usporiadali tematický seminár k Misiám EÚ nadväzujúcim na klaster 6 programu Horizont Európa:

  • Dohoda o pôde pre Európu,
  • Obnova nášho oceánu a vôd do roku 2030,
  • Adaptácia na zmenu klímy.

Seminár bol zameraný na témy výziev na rok 2022 aktuálneho pracovného programu pre MISIE EÚ.

seminar

Prednášajúci predstavili Misie EÚ a aktuálne možnosti, špecifiká a tiež úspešný projekt.

Stretnutie v priestoroch CVTI SR bolo milou príležitosťou osobne sa stretnúť s kolegami z rôznych organizácií, nadviazať nové kontakty a diskutovať o aktuálnych témach či nápadoch ako sa zapojiť do prípravy projektových návrhov.

Viac informácií:

Program seminára

Prezentácie zo seminára

V prípade akýchkoľvek otázok využite možnosť opýtať sa:

NCP na Slovensku – Nataša Hurtová

NCP v Českej republike – Naďa Koníčková

24.6., nah