Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Leták s termínmi všetkých uzávierok Horizontu Európa pre rok 2021

V projekte BRIDGE2HE bol pripravený leták sumarizuje termíny uzávierok výziev programu Horizont Európa pre rok 2021.

Leták na stiahnutie

Zdroj: Bridge2HE, 10.9.2021erh