Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Kvantový posun v oblasti nových antivirotík

quantum antiviral agents

Nemecká federálna agentúra pre disruptívne inovácie (SPRIN-D) vyhlasuje výzvu na nové riešenia v oblasti vývoja nových antivirotík. Víťazné riešenia by mali preukázať, že ich výsledkom budú terapeuticky relevantné aktívne zložky.

Výzva je určená pre medzinárodné tímy ideálne zložené zo zástupcov z rôznych oblastí, ako napr. akademickej sféry, start-upov či firiem. Do výzvy sa však môžu zapojiť aj start-upy či firmy samotné bez ďalších partnerov. Zúčastnené tímy si budú môcť sami zvoliť, aký vedecký či technologický postup budú využívať. Na záver projektu (do troch rokov) budú prístupy jednotlivých zúčastnených tímov otestované formou Proof-of-Concept na biologickom modeli.

Podpora pre víťazné tímy bude mať formu zmluvného výskumu a vývoja. Trvanie projektov bude tri roky. V tejto fáze hľadá SPRIN-D 10-12 tímov, ktoré by sa tejto výzvy zúčastnili, pričom každý z nich obdrží financovanie vo výške približne 700 tis. EUR na prvý rok trvania projektu. Tímy tiež budú môcť využiť služby kouča skúseného v oblasti implementácie prelomových technológií.

K výzve sa pre záujemcov uskutoční 31. augusta v čase 16:00 – 17:00 webinár. Registrácia na webinár.

Uzávierka prihlášok do výzvy je už 12. september 2021.

Viac informácií o výzve vrátane najčastejšie kladených otázok je k dispozícii na web stránke SPRIN-D.

Zdroj: SPRIN-D, zverejnené: 30.8.2021, autor: lda