Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita – výsledky z posledných uzavretých výziev

Výzvy vyhlásené v rámci všetkých destinácií Klastra 5: Klíma, energetika a mobilita s celkovou alokáciou 1,21 miliardy EUR zaznamenali veľký záujem.

Do výziev s celkovým rozpočtom 1,21 miliardy EUR bolo predložených 460 projektových návrhov, z ktorých môže byť podporených maximálne 89 projektov, čo predstavuje viac ako päťnásobok.

Horizon Europe Cluster 5 Call latest Feb 2022

Výzva Alokovaný rozpočet na výzvu v miliónoch eur Požadovaný rozpočet
v miliónoch eur
počet predložených projektových návrhov predpokladaný počet schválených projektových návrhov konečný termín pre výzvu
HORIZON-CL5-2022-D6-01 (RIA, IA) 8 tém 112,0 117,7 67 14 12/01/2022
HORIZON-CL5-2021-D4-02 (CSA, IA) 3 témy 38,0 246,6 34 6 25/01/2022
HORIZON-CL5-2022-D1-02 (RIA) 5 tém 87,0 166,1 26 12 10/02/2022
HORIZON-CL5-2022-D1-01-two-stage (RIA) 3 témy 51,0 165,5 28 8 10/02/2022
27/09/2022
HORIZON-CL5-2021-D3-03 (RIA, IA) 16 tém 280,0 1675,0 305 49 23/02/2022
HORIZON-CL5-2022-D3-01 (RIA, IA) 15 tém 381,0 výzva otvorená 26/04/2022
HORIZON-CL5-2022-D5-01 (RIA, IA, CSA) 14 tém 253,0 výzva otvorená 26/04/2022

Práve prebieha hodnotiaci proces predložených projektových návrhov. Ukončenie hodnotiaceho procesu sa očakáva v júli 2022. Výsledky z hodnotiaceho procesu budú žiadateľom oznámené individuálne. Financované projekty by sa mali začať realizovať následne do 3 mesiacov t. j. na jeseň tohto roku.

Zdroj: FTO Portal, zverejnené 7.3.2022, mit