Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Klaster 2 – zverejnené prezentácie z info-dňa

Klaster 2 „Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť“ sa zameriava na plnenie cieľov a priorít EÚ so zameraním na posilňovanie demokratickej správy vecí verejných a účasti občanov, ochrany a podpory kultúrneho dedičstva a reagovanie na mnohostranné sociálne, hospodárske, technologické a kultúrne transformácie a ich formovanie.

V októbri Európska komisia organizovala informačný deň pre všetkých, ktorí majú záujem o podanie projektových návrhov v tejto oblasti.

Prezentácie z informačného dňa sú teraz prístupné na YouTube:

Cluster 2 info days – Welcome and opening

Cluster 2 info days – Destination ‘Innovative Research on Democracy and Governance’

Cluster 2 info days – Destination ‘Innovative Research on the European Cultural Heritage’

Cluster 2 info days – Destination ‘Innovative Research on Social and Economic Transformations’

Cluster 2 info days – Cross-cutting issues; Tips and next steps for applicants

V prípade záujmu o viac informácií môžete kontaktovať príslušné NCP.

Zdroj: EC, 31.10.2023, elz