Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Klaster 2: Konzultujte svoj projektový návrh s hodnotiteľom

Projekt Net4Society, ktorý združuje všetky národné kontaktné body pre klaster 2, pripravuje už druhý Pre-proposal Check Event pre žiadateľov, ktorí pripravujú projektový návrh v rámci klastra 2. Týka sa to všetkých výziev na rok 2024, ktoré budú otvorené v októbri.

Plánovaný Pre-proposal Check Event s hodnotiteľom a s národnými kontaktnými bodmi sa bude konať on-line 8. novembra 2023.

Podujatia sa budú môcť zúčastniť len vybraní účastníci. V prípade záujmu o konzultáciu vášho projektového návrhu pre klaster 2, vyplňte prihlášku do 18. októbra 2023. Počet miest je limitovaný, preto si dajte záležať na kvalite prihlášky, ktorá je hlavným kritériom pre výber. V prihláške je potrebné vyplniť základné informácie o pripravovanom projektovom návrhu spolu s abstraktom. Taktiež je tam možné zadať otázky týkajúce sa prípravy daného projektové návrhu.

Účastníci budú informovaní o výsledkoch výberového procesu do 25. októbra 2023 a budú mať možnosť poslať návrh svojho projektu do 2. novembra 2023. Hodnotiteľ a vybrané národné kontaktné body si preštudujú projektový návrh pred pre-proposal check eventom. Každý vybraný účastník bude mať k dispozícii 45 minút na krátke predstavenie svojho projektu a konzultáciu s hodnotiteľom a zúčastnenými národnými kontaktnými bodmi.

Odporúčame, aby účastníci využili túto konzultáciu na prediskutovanie výziev a problémov, ktorým čelia pri príprave projektových návrhov a získali spätnú väzbu od hodnotiteľa.

Uzávierka prihlášok: 18. október 2023

Zdroj: B2match, 13.9.23, elz