Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Kaskádová výzva v oblasti digitálnej a cirkulárnej výroby

Druhá výzva projektu KYKLOS4.0 je kaskádovou výzvou zameranou na inovatívne riešenia, ktoré zlepšia digitálne výrobné procesy. Ide o príležitosť získať pre projekt až 150 tisíc eur. Výzva uprednostní návrhy, ktoré sú schopné využiť služby z platformy KYKLOS4.0 na širokú skupinu priemyselných používateľov. Okrem toho by návrhy mali jasne demonštrovať úlohu obehovej výroby a hospodárstva v rámci ich experimentov.

Zapojiť do výzvy sa môžu právne subjekty aktívne v oblasti digitálnej výroby, konkrétne vývojári, integrátori technológií a výrobné subjekty.

Projektové návrhy musia predložiť konzorciá dvoch až troch subjektov vrátane aspoň jedného MSP (SMEs) a priemyselného partnera.

Konzorcium, ktoré predkladá návrh, musí viesť MSP. Vedúci MSP musí byť technologický vývojár, resp. integrátor a priemyselný partner bude slúžiť ako hostiteľ pilotného experimentu na overenie a predvedenie vyvinutého riešenia.

Od žiadateľov sa bude vyžadovať, aby si v rámci svojich experimentov vybrali jednu alebo viac služieb z nasledujúcich podkategórií služieb:

  • Personalizovaná špecifikácia produktu,
  • Optimalizácia dizajnu aditívnej výroby,
  • Optimalizácia údržby,
  • Pokročilá podpora výroby,
  • Monitorovanie a optimalizácia využívania zdrojov.

Experimenty by sa mali realizovať počas ôsmich mesiacov, rozdelených do troch etáp:

  1. Plánovanie (1 mesiac),
  2. Implementácia (6 mesiacov) a
  3. Komercializácia a udržateľnosť podnikania (1 mesiac).

Projekty môžu získať až 150.000 eur s limitom 60.000 eur na subjekt v konzorciu.

Projektový návrh je možné podať elektronicky najneskôr 12. októbra 2022 o 17:00 hod.

Oficiálne zverejnená výzva

Elektronická prihláška

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií.

Zdroj: kyklos40project.eu, top