Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

JRC výzva na prejavenie záujmu

JRC uverejnila výzvu na prejavenie záujmu pre tému „Veda zapája regióny“ o organizáciu podujatí:

  • Pre individuálne regióny a mestá: inovačné tábory a podujatia pre účastníkov, zamerané na špecifické politické témy,
  • Pre siete viacerých regiónov: networkingové iniciatívy alebo konzorociá regiónov a/alebo miest s cieľom spoločného posilnenia medzi regionálnej spolupráce.

Výzva je otvorená do 1. 4. 2022.

Viac informácií je možné získať: website

V prípade Vašich otázok, kontaktujte: JRC-INFO-SMR@ec.europa.eu