Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

JRC vyhlasuje päť nových výziev

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC) otvára svoje vedecké laboratóriá a zariadenia ľuďom pracujúcim v akademickej sfére a výskumných organizáciách, v priemysle, v malých a stredných podnikoch (MSP) a vo všeobecnosti vo verejnom a súkromnom sektore.

JRC ponúka prístup do svojich nejadrových zariadení výskumníkom a vedcom z členských štátov EÚ a krajín pridružených k výskumnému programu EÚ Horizont Európa. Pokiaľ ide o jadrové zariadenia, JRC sa otvára členským štátom EÚ a krajinám pridruženým k výskumnému programu Euratomu.

Spoločné výskumné centrum (JRC) vyhlásilo 5 výziev zameraných na prístup k jadrovým výskumným infraštruktúram v Geel (Belgicko) a Petten (Holandsko). Výzvy sa otvorili 1. júla 2022 a uzávierka je vo väčšine prípadov 31. august 2022, v jednom prípade 15. septembra 2022

Viac informácií nájdete:

EUFRAT GELINA https://joint-research-centre.ec.europa.eu/calls-proposals/gelina-jrc-neutron-time-flight-facility-eufrat-2022-1-rd-eufrat-gelina_en

EUFRAT RADMET https://joint-research-centre.ec.europa.eu/calls-proposals/radmet-radionuclide-metrology-laboratories-eufrat-2022-1-rd-eufrat-radmet_en

EUFRAT MONNET https://joint-research-centre.ec.europa.eu/calls-proposals/monnet-tandem-accelerator-based-fast-neutron-source-eufrat-2022-1-rd-eufrat-monnet_en

EUFRAT HADES https://joint-research-centre.ec.europa.eu/calls-proposals/hades-underground-laboratory-ultra-low-level-gamma-ray-spectrometry-eufrat-2022-1-rd-eufrat-hades_en

EMMA AMALIA: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/calls-proposals/amalia-assessment-nuclear-power-plants-core-internals-emma-2022-1-rd-emma-amalia_en

open lab JRC 2022

Pre viac informácií kontaktujte príslušný národný bod pre túto oblasť