Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Jarné hodnotenie projektových návrhov z oblasti Digitalizácia

Žiadatelia z celej Európy majú momentálne možnosť dať si bezplatne ohodnotiť svoj projektový návrh prostredníctvom nástroja projektu Ideal-ist s názvom Spring Full Proposal Check (FPC).

Záujemca tak dostane hĺbkovú spätnú väzbu od skúsených európskych hodnotiteľov a po implementovaní pripomienok si zvýši šance na úspešne financovaný návrh. Možnosť sa týka projektových zámerov pripravovaných do jednej z tém programu Horizont Európa v klastri 4 v oblasti Digitalizácia.

Podmienkou účasti v FPC je vysoký stupeň rozpracovanosti návrh – je potrebné mať vyplnených maximum sekcií formulárov návrhu, pričom pri výbere návrhov na hodnotenie sa bude prihliadať práve na mieru dokončenosti žiadosti.

V prípade záujmu má každý žiadateľ (koordinátor) možnosť zaregistrovať sa na stránke Ideal-ist a podať svoj draft projektového návrhu, najneskôr do 17. februára 2023.

V priebehu procesu hodnotenia sa kladie vysoký dôraz na bezpečnosť údajov a všetky materiály budú po procese hodnotenia vymazané.

Registrácia projektového návrhu do FPC

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií.

Zdroj: https://www.ideal-ist.eu/, top