Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Innovative Health Initiative zverejnilo očakávané témy výziev na rok 2024

Innovative Health Initiative niekoľko mesiacov pred oficiálnym vyhlásením výzvy zverejňuje návrh tém nadchádzajúcich výziev. Potenciálni žiadatelia tak získajú viac času na nájdenie alebo vytvorenie konzorcia a prípravu silného projektového návrhu.

Na znení výziev sa stále pracuje, aktuálna verzia je predbežná a môže sa ešte výrazne meniť, preto je nevyhnutné pri predkladaní projektového návrhu vychádzať z oficiálnych dokumentov po vyhlásení výziev. Výzvy by mali byť zverejnené a otvorené v priebehu 1. štvrťroka 2024.

Plánované výzvy:

IHI call 6 (two-stage)

IHI call 7 (single-stage)

Zdroj: IHI, 27.11.2023, mob