Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

HORIZON-JU-CBE-2023 a konzorciá

Pracujete na návrhu projektu a chýbajú Vám do konzorcia partneri alebo hľadáte vhodné konzorcium, ktorému chcete ponúknuť svoju expertízu?

Na projektoch (ak nie je v osobitných podmienkach výzvy stanovené inak) môžu participovať tri na sebe nezávislé právnické osoby, každá so sídlom v inej krajine, pričom

  • aspoň jeden nezávislý právny subjekt má sídlom v členskom štáte EÚ a
  • najmenej dva ďalšie nezávislé právne subjekty, z ktorých každý má sídlo v inom členskom štáte alebo pridruženej krajine.

Najdôležitejším zdrojom informácií ohľadom hľadania partnerov s cieľom nadviazania kontaktov a spolupráce pri príprave návrhov využite nasledovné možnosti:

Pamätajte na to, že pri hodnotení návrhov sa berie do úvahy

  • kvalita a efektívnosť plánu prace, hodnotenie rizík a primeranosť úsilia v rámci pracovných balíkov a zdrojov celkovo
  • kapacita a úloha každého účastníka a
  • rozsah, v akom konzorcium ako celok spája potrebné odborné znalosti.

Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Kontaktujte svojho NCP na Slovensku.

05.06.2023, nakh