Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Hľadajú sa záujemcovia o spoluprácu s projektom Green Deal Projects – support office (GD-SO)

Projekt typu CSA (Koordinačná a podporná akcia) podporený z programu Horizont 2020 vypísal výzvu, v ktorej hľadá spolupracovníkov do tzv. skupiny „network of multipliers“. Hľadanými „multiplikátormi“ sa môžu stať napr. národné projekty alebo relevantné výskumné pracoviská. Ponúkaná spolupráca by mala viesť k ďalšiemu sieťovaniu a nadviazaniu užitočných spoluprác a kontaktov so zástupcami konzorcií, ktoré uspeli vo výzve H2020 Green Deal Call.

ZOZNAM PROJEKTOV a ich popis.

Cieľom projektu H2020 GD – SO, ktorý pobeží do roku 2026, je koordinácia aktivít za využitia synergií medzi projektami, ktoré získali finančnú podporu z výzvy H2020 Green Deal Call. V projekte GD-SO vznikli postupne tematické pracovné skupiny:

  • Clean energy
  • Climate change and biodiversity
  • Urban environment and mobility
  • Food and health
  • Knowledge and citizens

Pozrite si prezentáciu z webinára, v ktorej sa dozviete viac o projekt GD-SO a iniciatíve prepojenia projektov.

Ak máte záujem stať sa súčasťou tejto novovznikajúcej siete, ktorá prepojí projekty výzvy H2020 Gren Deal Call neváhajte a vyplňte tento formulár ideálne do 30.9.2022.

Vo formulári uvediete pre ďalšiu komunikáciu s konzorciom GD-SO vaše kontakty, zodpoviete na niekoľko otázok a uvediete, o ktoré pracovné skupiny a konkrétne projekty máte v rámci spolupráce osobitný záujem.

Ďalšie informácie o projekte GD-SO, sieti dodávateľov alebo projektoch v rámci pracovných skupín získate priamo od GD-SO na adrese: support@greendealprojects.eu

23.9.2022, mit