Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Hľadajú sa noví poradcovia na spoluprácu so Spoločným podnikom pre čistý vodík

Spoločný podnik pre čistý vodík hľadá nových členov do tzv. Stakeholders Group, ktorá predstavuje hlavný poradný orgán partnerstva. Nový poradcovia budú s vedením spoločného podniku konzultovať mnohé horizontálne otázky týkajúce sa vodíkových technológií.

Výzva – Call for Expression of Interest je otvorená pre kandidátske skupiny a zástupcov sektorov celého hodnotového reťazca. Viac informácií nájdete na stránke partnerstva a v prípade záujmu je možné sa prihlásiť do 31. januára 2024.

Ako sa prihlásiť?

Záujemcovia by si mali pozorne prečítať kritériá oprávnenosti, výberu a vylúčenia, ako aj ďalšie relevantné informácie, a to v dokumente Výzva na vyjadrenie záujmu: Call for Expression of Interest document.  Žiadatelia musia predložiť elektronickú žiadosť, ktorú vytvoril Spoločný podnik pre čistý vodík prostredníctvom online dotazníka EU survey a to v termíne do 31. januára 2024 do 23.59 hod.

Súčasné zloženie Clean Hydrogen JU Stakeholders Group:

Organizácia Akronym
European Network of Transmission System Operators for Gas aisbl ENTSOG
Technical Association of the European Gas Industry MARCOGAZ
European Industrial Gases Association EIGA
The Energy Materials Industrial Research Initiative EMIRI
European Association of Gas and Steam Turbine Manufacturers EUTurbines
European Aeronautics Science Network EASN
Polish Alternative Fuels Association PSPA

Waterborne Technology Platform Waterborne TP
European Steel Technology Platform ESTEP
European Green Vehicles Initiative Association for the 2Zero Partnership EGVIAfor2Zero
The European Association of National Metrology Institutes EURAMET
European Hydrogen Valleys Interregional Partnership H2 Valleys S3P
European Energy Research Alliance EERA

Stakeholders Group’s zasadá pravidelne dvakrát za rok.

Zdroj: CH JU, mit, 3.1.2024