Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Harmonogram výziev EIT Manufacturing na rok 2023

EIT Manufacturing zverejnil harmonogram nadchádzajúcich výziev na rok 2023. Výzvy sú rozdelené podľa tematických okruhov:

  • vzdelávanie,
  • inovácie,
  • tvorba biznisu,
  • Regionálna inovačná schéma (RIS),
  • Cross-KIC aktivity (aktivity so zapojením viacerých inovačných komunít EIT)

Harmonogram výziev nájdete na stránke EIT Manufacturing

Zdroj: EIT Manufacturing, 06.03.2023, erh