Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

FormPlanet: otvorená výzva pre podniky na využívanie testbedu

FormPlanet otvorilo výzvu, ktorej cieľom je vybrať maximálne 8 európskych podnikov, ktoré využijú inovatívne služby Testbedu. Výzva je určená pre MSP (SMEs) a veľké podniky v rámci sektoru výroby plechových dielov.

Deadline na poslanie prihlášky do výzvy je 31.03.2021, 17:00 CET. Viac informácií o výzve a konkrétne podmienky výzvy nájdete na stránke FormPlanet.

K výzve sa organizujú informačné webináre:

– dňa 03.03.2021 o 10.00h – 11.00h v českom jazyku, viac informácií a registrácia. V iné dni sú aj ďalšie jazykové mutácie, v prípade záujmu.

FormPlanet je konzorcium popredných európskych laboratórií poskytujúcich počítačové simulácie a pokročilé metódy skúšania plechových dielov pre automobilový priemysel, energetiku, letectvo, medicínu a ďalšie technologicky náročné priemyslové odbory.

Zdroj: web stránka FormPlanet, 17.02.2021, erh