Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

FCH JU zverejnil správu pomoci pri príprave európskych regionálnych projektov zameraných na vodík

Spoločný podnik pre palivové články a vodík (Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking, FCH JU) predstavil Súhrnnú správu s výsledkami iniciatívy Project Development Assistance (PDA) initiative, ktorá podporuje 11 vybraných regiónov pri príprave detailných pracovných plánov pre implementáciu projektov na podporu implementujúcich vodíkové riešenia a technológie.  

FCH JU suhrnna sprava

Na základe vysoko konkurenčnej verejnej výzvy na predkladanie návrhov, ktorú vyhlásil Spoločný podnik pre palivové články a vodík ešte v rámci programu Horizont 2020, bolo z 35 kandidátov vybraných 11 úspešných európskych regionálnych projektov zameraných na vodík. Vybraným uchádzačom bola poskytnutá odborná pomoc financovaná z nástroja Project Development Assistance (PDA) Spoločného podniku FCH JU.

Slovensko ako jedna z 11 krajín získalo po prvýkrát odbornú pomoc pre vypracovanie projektu výroby zeleného vodíka z obnoviteľných zdrojov energie pre priemysel a dopravu. Ďalších 10 regionálnych projektov sa uskutoční v krajinách: Holandsko, Švédsko, Poľsko, Slovensko, Bulharsko (2), Chorvátsko, Francúzsko, Belgicko, Španielsko a Portugalsko.

Správa obsahuje sumarizáciu projektových plánov a prác pre každý z vybraných regiónov. Plány projektov zahŕňajú zavedenie výroby vodíka z veternej a solárnej energie a ako vedľajšieho priemyselného produktu. Nechýba ani predstavenie projektu H2Muctynic (PDA región Močenok) ktorý si dáva za cieľ vybudovať prvý dodávateľský reťazec pre zelený vodík na Slovensku:

Močenok

Široké geografické rozšírenie a rôznorodé portfólio konečných aplikácií vo vybraných regiónoch môže vytvoriť praktický vzor pre ostatné regióny. Tieto budú zahrnuté do siete pozorovateľov PDA (PDA Observers’ Network) a budú môcť využívať získané znalosti a skúsenosti.

Summary report

Verejná súhrnná správa: PROJECT DEVELOPMENT ASSISTANCE FOR CITIES AND REGIONS

Zdroj: SLORD & FCH JU, 19.10.2021, mit