Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európske partnerstvo Innovative Health Initiative otvorilo prvé výzvy

IHI – Innovative Health Initiative, európske partnerstvo nadväzujúce na Innovative Medicines Initiative (IMI), ktorého členmi sú farmaceutické a biotechnologické asociácie EFPIA, Vaccines Europe, EuropaBio a združenia výrobcov a dodávateľov zdravotníckych technológií MedTech Europe a COCIR, otvorilo prvé výzvy na predkladanie projektových návrhov.

ihi

Výzva podporí projekty spoločného a medziodvetvového výskumu, ktoré spájajú všetky strany zapojené do výskumu v oblasti zdravia vrátane univerzít, nemocníc, pacientskych organizácií, malých a stredných podnikov a regulačných orgánov.

Podporené budú konzorciálne projekty, pričom miera spolufinancovania predstavuje 45 – 50 % oprávnených výdavkov. Záujemcovia môžu do 15. júla využiť webovú stránku match-makingového podujatia IHI na plánovanie stretnutí na vyhľadávanie partnerov a do 20. septembra sa zaregistrovať ako aktívny účastník na hľadanie partnerov. Potenciálnych partnerov je možné identifikovať aj prostredníctvom zoznamov účastníkov z webinárov IHI.

Témy výziev:

HORIZON-JU-IHI-2022-01-01 – An innovative decision-support system for improved care pathways for patients with neurodegenerative diseases and comorbidities – RIA

HORIZON-JU-IHI-2022-01-02 – Next generation imaging and image-guided diagnosis and therapy for cancer – RIA

HORIZON-JU-IHI-2022-01-03 – Personalised oncology: innovative people centred, multi-modal therapies against cancer – RIA

HORIZON-JU-IHI-2022-01-04 – Access and integration of heterogeneous health data for improved healthcare in disease areas of high unmet public health need – RIA

HORIZON-JU-IHI-2022-02-01 – Cardiovascular diseases – improved prediction, prevention, diagnosis, and monitoring – RIA

HORIZON-JU-IHI-2022-02-02 – Setting up a harmonised methodology to promote uptake of early feasibility studies for clinical and innovation excellence in the European Union – RIA

V prípade jednokolovej výzvy a príslušných tém platí uzávierka na predkladanie projektových návrhov 20. septembra 2022. V prípade dvojkolovej výzvy a príslušných tém je uzávierka na predkladanie krátkych návrhov 20. septembra 2022 a uzávierka na predkladanie plných návrhov 23. februára 2023.

Dôležité dokumenty/odkazy:

Text výzvy IHI call 1

Text výzvy IHI call 2

IHI Guide for Applicants

Záznamy z informačných podujatí IHI k aktuálnym výzvam

Platforma IHI na vyhľadávanie partnerov do konzorcií

Zdroj: IHI, 30.6.2022, mob