Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európske partnerstvo CBE JU otvorilo výzvu 2023

Spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály – CBE JU zverejnil 26. apríla 2023 svoju výzvu na predkladanie návrhov projektov.

Na viaceré témy výzvy 2023 je vyčlenených v rámci celkovo 215,5 miliónov EUR.

Uzávierka je naplánovaná na 20. septembra 2023, 17:00 bruselského času.

CBE JU

Kód výzvy: HORIZON-JU-CBE-2023

Otvorenie výzvy: 26. apríl 2023

Uzávierka výzvy: 20. september 2023

Rozpočet výzvy: 215,5 miliónov eur

Témy:

Innovation actions – flagship (IA-flagship)

Optimised and integrated wood-based value chains 17 mil €
Expansion and/or retro-fitting of biorefineries towards higher-value bio-based chemicals and intermediates 17 mil €
Bio-based packaging materials with improved properties: barrier, food contact, forming, printability, safety, recyclability /circularity-by-design 17 mil €
Valorisation of aquatic biomass waste and residues 10 mil €

Innovation actions (IA)

Small scale biorefining in rural areas 15 mil €
Production of safe, sustainable, and efficient bio-based fertilisers to improve soil health and quality 15 mil €
Improve fermentation processes (including downstream purification) to final bio-based products 15 mil €
Recycling bio-based plastics increasing sorting and recycled content (upcycling). 15 mil €
Development of scalable, safe bio-based surfactants, with an improved sustainability profile 15 mil €
Selective, sustainable production routes towards bio-based alternatives to fossil-based chemical building blocks 15 mil €
High performance, circular-by design, biobased composites 15 mil €

Research and innovation actions (RIA)

Phyto-management; curing soil with industrial crops, utilising contaminated and saline land for industrial crop production 10 mil €
Optimised forest-based value chains for high value applications and improved forest management 10 mil €
Robust and optimised industrial biotech and chemical/industrial biotech processes 10 mil €
Development of novel, high-performance bio-based polymers and co-polymers 10 mil €
Pre-normative research to develop standards for biodegradability of bio-based products in controlled and in open environments 5 mil €

Coordination and support actions (CSA)

EU-wide network of pilot plants and testing facilities, improving SMEs and start-ups‘ access to scale-up 1,5 mil €
Supporting the capacity of regions in environmental sustainability assessment for the bio-based sectors 3 mil €

Viac informácií:

Úplný Annual Work Programme 2023 okrem tém, obsahuje podmienky a požiadavky výzvy.

Témy výzvy sú zverejnené na Funding & tender opportunities portáli.

Viac informácií o partnerstve a kontakt na Slovensku – Nataša Hurtová

Zdroj, CBE JU, 24.4.2023, nakh