Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia vyzýva regióny a komunity, aby sa zapojili do Misie Adaptácia na zmenu klímy

Európska komisia vyzýva európske regióny a komunity k tomu, aby se pripojili k misii Európskej únie zameranej na adaptáciu na zmenu klímy. Cieľom misie je podpora najmenej 150 európskych regiónov a komunít, aby sa do roku 2030 stali skutočne odolnejšími voči zmene klímy.

Mission on Climate Adaptation

Regióny a komunity môžu svoj záujem zapojiť sa do misie vyjadriť prostredníctvom verejne dostupného prieskumu (Survey). Tento prieskum si kladie za cieľ posúdiť záujem regiónov a komunít o zapojenie sa do misie podpisom tzv. Charty misie.

Prihlásením k Charte získajú regióny a komunity príležitosť zdieľať skúsenosti a poznatky s partnermi z celej Európy a zároveň budú mať prístup k službám Platformy pre implementáciu misie, ktorá by mala začať fungovať začiatkom roka 2023.

Účasť na prieskume je otvorená a nesúťažná. Všetky doručené žiadosti budú dôsledne vyhodnotené zástupcami sekretariátu misie, záleží na ambícií aké regióny a komunity prejavia. Následne budú štatutárni zástupcovia regiónov a komunít vyzvaní, aby podpísali chartu misie.

Dôležité informácie:

Zdroj: EK, 4.4.2022, mit