Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia podpísala grantové zmluvy pre 79 projektov s celkovým rozpočtom 437 mil. EUR

Výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA) podpísala grantové zmluvy s koordinátormi 79 projektov, ktoré boli schválené na financovanie v oblasti dopravy v rámci Klastra 5: Klíma, energetika a mobilita,

Projekty budú zamerané na medzisektorové riešenia pre prechod na klimatickú neutralitu (výzva: HORIZON-CL5-2021-D2-01), na čisté a konkurencieschopné riešenia pre všetky druhy dopravy (výzva: HORIZON-CL5-2021-D5-01) a na bezpečnú, odolnú dopravu a služby inteligentnej mobility pre cestujúcich a tovar (výzva: HORIZON-CL5-2021-D6-01).
Príklady financovaných projektov nájdete na stránke CINEA.

€437 million awarded to R&I transport projects

1.7.2022, mit