Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

European Statistics Awards 2023

Eurostat oznamuje 2. kolo udeľovania cien European Statistics Awards on Nowcasting, ktoré sa začne v júni 2023. Cieľom súťaže je stimulovať inovácie v oblasti Nowcasting pre európsku štatistiku.

Vo výzve ENERGY STATISTICS NOWCASTING CHALLENGE sa tímy zamerajú na používanie pokročilých techník modelovania a pomocných údajov (takmer) v reálnom čase, aby prišli s nowcasts pre kľúčové energetické časové rady ďaleko pred oficiálnymi údajmi. Vysielatelia, ktorí sú najbližšie k oficiálnym európskym štatistikám, budú odmenení za presnosť a tím, ktorý najlepšie zdokumentuje svoje modely vysielania, získa cenu za reprodukovateľnosť.

Súťaž začína 1. júna 2023 a potrvá desať mesiacov do 31. marca 2024.

Zaregistrovať sa je možné do 28. septembra 2023. Máte možnosť vyskúšať svoje šance sami alebo s tímom rovesníkov a môžete vyhrať až 8.000 € za teraz vysielanú časovú sériu.

Ak tím získa prvé miesto vo všetkých troch sériách, môžete v tomto kole zarobiť až 24.000 eur.

Viac informácií o programe European Statistics Awards nájdete na webovej stránke.

Zdroj: European Statistics Awards, 30.05.2023, kas