Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Euramet hľadá hodnotiteľov

EURAMET (European association of National Metrology Institutes) by rád zvýšil počet odborníkov s odbornými znalosťami pre výzvu 2023 v nasledujúcich oblastiach metrológie:

• Základná metrológia,

• Výskumný potenciál,

• Priemysel,

• Normatívne.

Oslovujeme tak odborníkov, aby sa zaregistrovali na stránkach EURAMETu. Hodnotitelia pre EURAMET majú uhrádzané výdavky a honoráre v rovnakej miere ako hodnotitelia projektov programu Horizont Európa. Ďalšie usmernenie ako byť EURAMET rozhodcom je na registračnej webovej stránke (vyššie). Je dôležité, aby rozhodcovia boli nezávislí od EURAMETu, národných metrologických inštitútov (NMI) a určených inštitútov (DI), aby sa zabezpečilo, že nedôjde ku konfliktu záujmov.

Viac informácií:

For the Metrology Partnership:

E-mail: part.msu@euramet.org

Website: https://www.metpart.eu

Want to hear more about EURAMET?

Website: https://www.euramet.org

Follow us on LinkedIN and Twitter

Sign up for EURAMET newsletters and other information