Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

ELSA Reaction Wall

Spoločné výskumné centrum (Joint Research Centre), ponúka v rámci projektu Horizon Europe ERIES (Inžinierske výskumné infraštruktúry pre európske synergie) medzinárodný prístup k ELSA Reaction Wall.

Jedná sa o jedinečnú príležitosť, ako plne financovať váš experimentálny projekt. Projekt ERIES pokryje náklady na tvorbu vzoriek, využívanie laboratória, personálu ako aj vybavenia potrebné na experimentálny projekt. Hradiť bude aj cestovné náklady a pobyt používateľov na predbežné stretnutia a účasť na testoch.

Touto cestou by sme Vás radi pozvali na predloženie ponuky vyplnením tohto online formulára. Prvý deadline na predkladanie návrhov je 30. september 2022. Veríme, že navrhnete zaujímavé a inovatívne projekty, ktoré sú relevantné na európskej úrovni a zahŕňajú viac ako jeden subjekt (projekt podporuje európsku spoluprácu).

21. júna organizuje JRC webinár (16:00-17:00 SEČ), na ktorom Vám predstavia aktivity v ELSA a zodpovedajú Vaše prípadné otázky.

Pripojte sa k nám online priamo TU (ID stretnutia: 648 6302 0942; heslo: 8173540312).

Autor: MS, zdroj: https://eries.eu/