Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EK zverejnila štruktúru plného návrhu v EIC Accelerator

Európska komisia zverejnila približnú štruktúru plného návrhu. Je ňou sada otázok, ktorých výsledkom by mal byť detailný biznis plán pozostávajúci z troch hlavných oblastí:

  • ideation: od potreby trhu k vášmu inovatívnemu riešeniu
  • development: ako vaše riešenie zrealizujete
  • go2market: ako dostanete riešenie na trh

Zverejnená štruktúra vo forme otázok neslúži ako vzor projektového návrhu. Ten bude firma, ktorá postúpi do fázy prípravy plného návrhu tvoriť priamo v AI platforme. Je to skôr sprievodca tvorbou návrhu pre približnú predstavu o jeho obsahovom zameraní. Modul pre prípravu plného návrhu bude prístupný len firmám úspešným v krátkom návrhu. Jeho sprístupnenie sa plánuje na 17. mája 2021.

Štruktúra plného návrhu sa nachádza v Príručke pre žiadateľa v schéme EIC Accelerator.

Viac informácií o EIC Accelerator

Zdroj: AI platforma, zverejnené: 6.5.2021, autor: lda