Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EK podporí nové projekty v boji proti pandémii COVID-19

Európska komisia vyhodnotila mimoriadne výzvy, ktoré v rámci programu Horizont Európa otvorila v apríli 2021 na podporu výskumu a inovácií v boji proti novým variantom SARS-COV-2.

Komisia zaradila do užšieho výberu 11 projektov s alokáciou 120 miliónov EUR. Do projektov je zapojených 312 výskumných tímov zo 40 krajín vrátane 38 účastníkov z 23 krajín mimo EÚ.

Väčšina projektov podporí klinické skúšky nových liečebných postupov a vakcín, ako aj rozvoj rozsiahlych kohort a sietí zameriavajúcich sa na koronavírusy. Projekty tiež posilnia a rozšíria prístup k výskumným infraštruktúram, ktoré sú potrebné na zdieľanie relevantných údajov, odborných znalostí a výskumných zdrojov.

Úspešné konzorciá budú spolupracovať s ďalšími relevantnými iniciatívami a projektmi na národnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni s cieľom maximalizovať synergie a zabrániť duplicite výskumného úsilia. Svojimi aktivitami tiež prispejú k vybudovaniu Úradu EÚ pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA), ktorý umožní predvídať a lepšie riešiť budúce pandémie.

Podrobnejšie informácie a zoznam úspešných projektov

Zdroj: EK, 29.07.2021, mob