Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT vyhodnotil tretiu výzvu EIT HEI na budovanie inovačných kapacít vo VŠ vzdelávaní

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) vyhodnotil v poradí tretiu výzvu EIT HEI – Budovanie inovačných kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní, v rámci ktorej podporí 16 víťazných konzorciách v celkovej výške 12 mil. EUR. Celkovo sa do výzvy zapojilo 48 konzorcií.

V úspešných projektových návrhoch má zastúpenie 100 vysokých škôl a ďalších 79 organizácií z neakademického sektora (podniky, výskumné centrá, verejné inštitúcie a združenia), ktorým sa tak podarilo získať prístup do inovačného ekosystému EIT.

Slovensko má zastúpenie v troch podporených projektoch, a to konkrétne v projekte Detect (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre), BOOSTalent (G-Force s.r.o.) a ABCD (DisruptiveHub).

Iniciatíva EIT HEI – Budovanie inovačných kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní je súčasťou stratégie EIT pre aktuálne programové obdobie 2021 – 2027 a prepája vysokoškolské vzdelávanie s praxou a uľahčuje prístup do inovačného ekosystému EIT. Kľúčovou súčasťou projektov je vypracovanie akčných plánov s cieľom zlepšiť podnikateľské a inovačné kapacity vysokých škôl na inštitucionálnej úrovni. Tretia výzva EIT HEI sa špeciálne zamerala na oblasť deep tech. Projektové návrhy mohli získať finančnú podporu vo výške max. 750 000 EUR na dvojročné trvanie projektu. Výška podpory predstavuje 100 % všetkých oprávnených nákladov.

Zdroj: EIT, 24.5.2023, mob