Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT Regional Innovation Competition podporí startupy v oblasti surovín

Ste start-up s inováciou v sektore surovín? Prihláste sa do súťaže Regional Innovation Competition 2022, ktorá vás podporí v dosiahnutí nových trhov a spojení s celoeurópskym ekosystémom. Regional Innovation Competition je jednou z iniciatív EIT RawMaterials venovaná podpore začínajúcich podnikov z krajín Regionálnej inovačnej schémy (RIS), kde patrí aj Slovensko. Na odštartovanie môžete vyhrať menšiu finančnú odmenu a prihlásiť sa môžete do 1. októbra 2022.

start-up súťaž

Prihlásiť sa môžu MSP (podľa definícií Európskej komisie), ktoré majú inovačné projekty relevantné pre nižšie uvedené témy, ale aj start-up alebo spin-off spoločnosť registrovaná minimálne v čase podania žiadosti.

Aby ste boli vybraní ako finalista, vaše riešenie by malo riešiť výzvu v oblastiach inovácií, ktoré EIT podporuje. Tieto oblasti inovácií sú známe ako majáky (ang. Lighthouses) EIT RawMaterials a zahŕňajú:

  • Circulárna spoločnosť (nové obehové obchodné modely, ako je opätovné použitie, oprava, prerobenie, zdieľaná ekonomika).
  • Trvalo udržateľné materiály (materiály pre elektrifikáciu, ako sú batérie, palivové články, magnety; materiály pre odľahčenú konštrukciu vrátane ocelí, neželezných zliatin, kompozitov, multimateriálov).
  • Zodpovedné získavanie primárnych a sekundárnych zdrojov (inovatívne riešenia založené napr. na umelej inteligencii, strojovom učení, virtuálnej realite atď.) na zabezpečenie a spracovanie strategických nerastných surovín trvalo udržateľným a bezpečným spôsobom a so spoločenskou licenciou na prevádzku.

Vybrané start-upy budú pozvané na online bootcampy a dostanú štyri 6-hodinové poukážky na koučing. Pre podporu sa tiež spoja s miestnymi inkubátormi EIT RIS RawMaterials.

Vybrané tímy dostanú 2 500 eur na pokrytie cestovných nákladov a nákladov na ubytovanie, ako aj obchodných potrieb počas programu.

Po intenzívnom tréningu a školení budú začínajúce podniky pozvané, aby predstavili svoj nápad pred porotou tímu EIT RawMaterials a externými hodnotiteľmi.

Ocenené budú 3 najlepšie start-upy: 1. cena: 6 000 eur, 2. cena: 2 500 eur, 3. cena: 1 500 eur.

Do Regional Innovation Competition sa môžete prihlásiť prostredníctvom elektronickej platformy EIT RawMaterials najneskôr 1. októbra 2022 do 17:00 h.

Oficiálne zverejnená výzva

Elektronická prihláška

Znenie výzvy – podmienky

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií.

Zdroj: eitrawmaterials.eu, top