Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT Manufacturing otvára výzvu zameranú na akcelerovanie start-upov

EIT Manufacturing je jedným z  inovačných spoločenstiev Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT), ktorý stimuluje inovácie na celom území Európy tým, že prepája podniky, vzdelávanie a výskum s cieľom nájsť riešenie na naliehavé globálne výzvy. V súvislosti s iniciatívou Nový Európsky Bauhaus viaceré inovačné komunity EIT otvorili výzvy v rámci EIT Community Booster.

EIT Manufacturing zverejnil výzvu pod názvom Green & Socially Sustainable Manufacturing: Startup Acceleration Call s uzávierkou na podanie prihlášok dňa 17.12.2021 23:59 CET. Výzva sa zameriava na startupy s ekologickými a sociálne udržateľnými výrobnými riešeniami, ktoré by chceli urýchliť rast svojej spoločnosti.

Inovatívne riešenie musí byť v jednej z identifikovaných tém:

Green manufacturing:
• Low environmental footprint solutions
• Solutions related to decarbonizing manufacturing processes and maintenance
• ‘Locally’ manufactured and delivered solutions
• Circular economy solutions
• Urban manufacturing solutions

Socially sustainable manufacturing:
• Efficiencies related to manufacturing processes and maintenance
• Human-machine co-working and automation solutions
• Agile, flexible, and resilient supply chains
• Inclusiveness and quality of experience (including aesthetics) in manufacturing processes and solutions

New European Bauhaus

Viac informácií a podmienky výzvy nájdete na stránke EIT Manufacturing

Zdroj: EIT Manufacturing, 18.10.2021, erh