Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT Health podporí inovácie zo strednej Európy v digitálnom zdravotníctve

Akceleračný program Digivitality je určený pre inovátorov v oblasti digitálneho zdravia, ktorí sa zaoberajú súčasnými výzvami v nemocniciach. Program má ambíciu byť katalyzátorom prelomových technológií. Zapojiť sa môže start-up, spin-off alebo malý a stredný podnik pôsobiaci v oblasti digitálneho zdravotníctva.

 

Zapojiť sa môže podnik:

  • ak má sídlo v niektorej zo stredoeurópskych krajín*
  • ak je spoločnosť založená v uplynulých 7 rokoch (od 1. januára 2017)
  • ak rozvíja inovácie na minimálnej úrovni technologickej pripravenosti TRL 4
  • ak je pripravený spolupracovať na vývoji svojej inovácie s MedTech spoločnosťami a nemocnicami

* Poľsko, Česko, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko, Chorvátsko, Rakúsko, vybrané regióny Nemecka a Talianska

 

Podniky sa majú zameriavať na poskytovanie riešení v týchto oblastiach:

  • telemedicína
  • digitálna integrácia v elektronických zdravotných záznamoch (EHR)
  • manažment dát
  • bezpečnosť dát
  • ďalšie oblasti: automatizácia laboratórnych procesov, vývoj testov na infekčné ochorenia, systém správy invalidných vozíkov

 

Súčasťou programu je prezentácia projektov (pitching sessions), prepájanie s nemocnicami a ďalšími relevantnými stakeholdermi, vývoj prototypu technologického riešenia a jeho validácia.

 

Uzávierka: 17. marec 2024

 

Bližšie informácie

Predkladanie projektových návrhov

 

Zdroj: EIT Health, 29.1.2024, m