Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT Culture & Creativity: Výzva pre hodnotiteľov  

EIT Culture & Creativity otvorilo koncom januára 2023 výzvu pre hodnotiteľov. Experti budú posudzovaní na základe životopisov a informácií v prihláške.

EIT Culture

EIT Culture & Creativity je iniciatívou Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT). Táto znalostná a inovačná komunita (Knowledge and Innovation Community) začala fungovať v roku 2023. Jej cieľom je posilniť a transformovať európske kultúrne a kreatívne a priemyselné odvetvia prostredníctvom prepojenia tvorivých pracovníkov a organizácií s najväčšími európskymi inovačnými sieťami.

EIT Culture & Creativity má v pláne vymenovať skupinu externých expertov podporujúcich hodnotiaci a výberový proces predkladaných projektových návrhov. Projekty budú zamerané na vzdelanie, inovácie, podnikateľskú tvorbu, spoločnosť a systémy.

Uzávierka prihlášok: 31. marca 2023, 10:00 hod.

Call for expert evaluators

Zdroj: EIT, elz, 16.2.2023