Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIC Accelerator zafinancuje 74 európskych startupov s vysokým potenciálom rastu. Pozrite si výsledky marcovej uzávierky

Z marcovej uzávierky EIC Accelerator 2022 Európska komisia vybrala 74 inovatívnych spoločností. Tie majú získať finančné prostriedky vo výške až 382 miliónov EUR vo forme kombinácie grantov a investícií. Spoločnosti boli vybrané z viac ako 1 000 startupov a MSP, ktoré predložili úplnú žiadosť o financovanie v rámci uzávierky 23. marca 2022, z ktorých 266 (vrátane jednej slovenskej) bolo vypočutých porotami zloženými zo skúsených investorov a podnikateľov. Každá z vybraných spoločností získa granty a/alebo kapitálové investície v závislosti od svojich potrieb až do výšky 17,5 milióna EUR.

Vybrané spoločnosti majú široké geografické zastúpenie v 18 krajinách. 12 % z nich pochádza z “rozširujúcich sa krajín” (widening countries) programu Horizont Európa, ktoré dobiehajú úroveň výskumu a inovácií. Žiaľ jediná slovenská firma, ktorá to dotiahla až na interview pred porotou, nebola odporučená na financovanie. Získala však pečať výnimočnosti.

Výber potvrdzuje vysoký dopyt po kapitálových investíciách EIC, keď 61 zo 74 spoločností požiadalo o kapitálové investície alebo o typ financovania grant first. Vo väčšine prípadov spoločnosti získajú grantové financovanie v priebehu nasledujúcich dvoch až troch mesiacov, zatiaľ čo finalizácia kapitálových investícií sa očakáva v priebehu jesene. Väčšina spoločností pozvaných na pohovory s porotou, ktoré neboli vybrané na financovanie, získa pečať výnimočnosti (Seal of Excellence) a prístup k službám, ktoré im pomôžu nájsť alternatívne zdroje financovania.

Viac informácií:
Zoznam vybraných spoločností
Štatistiky marcovej uzávierky

EIC Accelerator ponúka začínajúcim podnikom a malým a stredným podnikom granty až do výšky 2,5 milióna EUR v kombinácii s kapitálovými investíciami prostredníctvom fondu EIC vo výške od 0,5 do 15 miliónov EUR. Okrem finančnej podpory môžu všetky projekty využívať celý rad služieb na urýchlenie podnikania, ktoré poskytujú prístup k popredným odborníkom, podnikom, investorom a aktérom ekosystému. Hoci došlo k oneskoreniu financovania spoločností vybraných v roku 2021, EIC toto zaostávanie rýchlo doháňa a očakáva sa, že nový súbor dnes oznámených spoločností dostane podporu oveľa rýchlejšie.

Spoločnosti môžu svoje nápady do akcelerátora EIC predložiť vo forme krátkych návrhov kedykoľvek. V prípade nápadov, ktoré spĺňajú kritériá EIC týkajúce sa excelentnosti, dopadu a miery rizika, sa spoločnosti vyzvané, aby pripravili úplné žiadosti, ktoré predložia v jednom z pravidelných termínov uzávierky.

Od spustenia EIC Accelerator v marci 2021 poslalo svoje nápady viac ako 6 000 startupov a malých a stredných podnikov a takmer 3 000 predložilo úplné žiadosti. Spoločnosti vybrané v tejto uzávierke patrili medzi 1093 spoločností, ktoré 23. marca predložili svoje návrhy do prvej uzávierky na rok 2022 a pripojili sa k 164 spoločnostiam, ktoré EIC vybral na financovanie v roku 2021. Ďalšie uzávierky na predkladanie úplných žiadostí sú 15. júna a 7. októbra.

13. 6. 2022, ivf