Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIC Accelerator – aktuálne informácie k implementácii

Od svojho spustenia v marci 2021 zaznamenala implementácia Európskej rady pre inovácie (EIC), ktorá stavia na úspešnej pilotnej fáze (2018-2020), značný pokrok. Od marca 2021 sa o podporu zo schémy EIC Accelerator uchádzalo vyše 4000 start-upov, pričom v prvých dvoch uzávierkach uspelo 164 firiem. Rovnako úspešne sa rozbehli aj schémy EIC Pathfinder a EIC Transition, ktoré zaznamenali veľký dopyt. Zároveň bola za účelom riadenia zriadená Rada EIC.

Jednou z hlavných noviniek, ktoré prináša EIC je kombinácia grantového a investičného financovania, ktoré ponúka schéma EIC Accelerator. Táto forma bola úspešne otestovaná v posledných rokoch trvania pilotnej fázy EIC. V súčasnosti prebieha príprava implementácie investičného komponentu v rámci plne funkčnej EIC v programe Horizont Európa. Medzičasom:

  • naďalej pokračuje posudzovanie žiadostí o investíciu pre firmy, ktoré boli schválené na ekvitné financovanie v roku 2021 (júnová a októbrová uzávierka). Firmy obdržia grant a v čo najkratšom čase sa začnú všetky prípravné práce na získanie investície, vrátane due dilligence,
  • ďalšia uzávierka pre EIC Accelerator je plánovaná na jar tohto roku a je podmienená prijatím pracovného programu EIC na rok 2022, čo sa očakáva v najbližších týždňoch. Žiadatelia tak budú mať dostatočný čas na prípravu vysoko kvalitných návrhov a zároveň EIC začne s procesom poskytnutia investície včas po výbere úspešných firiem.

Po svojom plnom spustení v rámci programu Horizont Európa budú mať implementačné modality pre ekvitné financovanie z EIC právny základ až do roku 2027, čo umožní robiť investičné rozhodnutia a poskytovať európskym start-upom s vysokým potenciálom atraktívnych investičných partnerov ako aj prilákať iných investorov. V tomto môže EIC stavať na prvých pozitívnych skúsenostiach zo 141 investícií schválených Fondom EIC od septembra 2020.

EIC Accelerator poskytuje start-upom a malým a stredným podnikom granty do výšky 2,5 mil. EUR kombinované s kapitálovou investíciou prostredníctvom Fondu EIC v objeme 0,5 – 15 mil. EUR. Okrem finančnej podpory všetky úspešné projekty benefitujú zo služieb na akceleráciu podnikania, ktoré poskytujú prístup k top expertíze, korporáciám, investorom a iným hráčom v ekosystéme.

Zdroj: EK, zverejnené: 10.1.2022, autor: lda