Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Digitising Green Space – CASSINI Hackathon

Cassini Hackathon sa bude konať v dňoch 18.06.2021 – 20.06.2021. Je jedným zo 6 plánovaných hackathonov, ktoré sa zameriavajú na globálne výzvy v rámci oblasti európskych vesmírnych technológií.

Každý z hackathonov bude priebiehať v 10 rôznych lokalitách.

CASSINI – iniciatíva na podporu podnikania v kozmickom priestore na roky 2021 – 2027 a na podporu európskych vesmírnych podnikov a new space. CASSINI je podpora Európskej komisie pre podnikateľov vo vesmírnom sektore, týkajúca sa:

  • všetkých zložiek vesmírneho programu EÚ,
  • ponúka akcie prispôsobené celému podnikateľskému životnému cyklu od generovania nápadov po vstup na trh a rast,
  • pokrýva tak upstream (napr. nanosaty, nosné rakety atď.), ako aj downstream (t. j. začínajúce podniky s produktmi / digitálnymi službami umožňujúcimi vesmírne údaje).

Viac informácií a možnosť registrácie

Zdroj: Cassini Hackathon web stránka, 07.06.2021, erh