Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Chartu Misie Adaptácia na zmenu klímy podpísalo už vyše 300 signatárov

Európska komisia zverejnila aktuálny zoznam 301 signatárov charty Misie Adaptácia na zmenu klímy.

Spomedzi veľkého počtu prihlášok z celého sveta sa na zoznam dostalo aj 5 regiónov a samospráv zo Slovenska:

  • Banskobystrický samosprávny kraj
  • Košický samosprávny kraj
  • Trnavský samosprávny kraj
  • Žilinský samosprávny kraj
  • Mesto Lučenec
  • Envirocentrum BS (friend of the mission)

Signatári charty sa týmto zaviazali budovať odolnosť voči zmene klímy vo svojom regióne zapojením miestnych zainteresovaných strán, občianskej spoločnosti, podnikov, priemyslu, výskumných organizácií a občanov. Charta je jasným a dobre viditeľným politickým záväzkom, ale nie je právne záväzná.

Zoznam všetkých signatárov charty misie

Európska komisia vyzvala začiatkom apríla 2022 európske regióny a komunity k tomu, aby se pripojili k misii Európskej únie zameranej na adaptáciu na zmenu klímy. Regióny a komunity mohli svoj záujem zapojiť sa do misie vyjadriť prostredníctvom verejne dostupného prieskumu. Tento prieskum si kladie za cieľ posúdiť záujem regiónov a komunít o zapojenie sa do misie podpisom tzv. Charty misie.

Prihlásením k Charte získajú regióny a komunity príležitosť zdieľať skúsenosti a poznatky s partnermi z celej Európy a zároveň budú mať prístup k službám Platformy pre implementáciu misie, ktorá by mala začať fungovať od apríla 2023. Účasť na prieskume bola otvorená a nesúťažná. Všetky doručené žiadosti boli dôsledne vyhodnotené zástupcami sekretariátu misie, do úvahy sa brala nielen aktuálna pripravenosť regiónov ale aj ambície v oblasti adaptácie na zmenu klímy aké regióny a komunity prejavili.

Medzi signatármi charty je:

  • 284 európskych regiónov a samospráv z 25 členských štátov EÚ
  • 17 regiónov a samospráv z krajín asociovaných k programu Horizont Európa
  • 65 priateľov misie – Fiends of the Mission – ide o popredné inštitúcie a organizácie aktívne v problematike klimatickej adaptácie (výskumné centrá, environmentálne agentúry, regionálne zoskupenia a pod.) – zo Slovenska získalo tento status Envirocentrum Banská Štiavnica.

Viac o misii:

Misie Adaptácia na zmenu klímy

9.3.2023, mit