Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

CBE JU zverejnil pracovný program na rok 2022

Spoločný podnik Circular Bio-based Europe (CBE JU) zverejnil svoj prvý pracovný program a jeho priority financovania. Pracovný program obsahuje informácie o výzve na predkladanie návrhov projektov na rok 2022.

Pracovný program obsahuje 12 tém a rozpočet 120 miliónov eur:

 • Zachytávanie a využívanie biogénneho uhlíka (CCU) pre obehové bioprodukty – 10 miliónov EUR
 • Kooperatívne obchodné modely udržateľnej mobilizácie a valorizácie poľnohospodárskych zvyškov, vedľajších produktov a odpadu vo vidieckych oblastiach – 10 miliónov EUR
 • Nákladovo efektívne výrobné trasy smerom k biologickým alternatívam k chemickým stavebným blokom na báze fosílnych palív – 12 miliónov EUR
 • Spoločné spracovanie tokov zmiešaného biologického odpadu – 12 miliónov EUR
 • Maximálna valorizácia biologicky dostupných surovín z udržateľných zdrojov v biorafinérii s viacerými produktami, nulovým odpadom a nulovým znečistením – 14 miliónov EUR
 • Alternatívne zdroje potravín a/alebo kŕmnych zložiek s vysokou pridanou hodnotou – 14 miliónov EUR
 • Vysokovýkonné bioprodukty pre trhové aplikácie s prísnymi požiadavkami – 9 miliónov EUR
 • Biologické nátery, bariéry, spojivá a lepidlá na biologickej báze – 9 miliónov EUR
 • Cirkulárne materiály na biologickej báze na zlepšenie obehovosti zložitých konštrukcií – 9 miliónov EUR
 • Bielkoviny z alternatívnych a nekonvenčných zdrojov – 9 miliónov EUR
 • Biorafinérie pre udržateľné vlákna – 9 miliónov EUR
 • Vývoj a validácia monitorovacích systémov environmentálnej udržateľnosti a obehovosti: zber najlepších postupov a referenčných hodnôt – 3 milióny EUR

Viac informácii získate na stránke CBE JU.

Očakáva sa, že výzva sa otvorí 22. júna a skončí 22. septembra 2022. Ďalšie aktualizácie nájdete na webovej stránke CBE JU.

V prípade otázok kontaktujte NCP – Nataša Hurtová

Zdroj: CBE JU, 6.6.2022, nakh