Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

CBE JU – výsledky výzvy 2023

Na základe hodnotenia návrhov predložených v rámci výzvy CBE JU 2023 bude financovaných 30 inovatívnych projektov. Celkové financovanie predstavuje takmer 215,5 milióna eur.

Výzva CBE JU 2023 obsahovala 18 rôznych tém.  Cieľom výzvy je podporiť konkurencieschopné obehové priemyselné odvetvia založené na bioproduktoch a vyvinúť nové obehové výrobky a riešenia pre trh.

Do termínu uzávierky výzvy bolo predložených 162 návrhov s celkovou požiadavkou na financovanie vo výške 982 miliónov eur, nasledovne:

 

  • 4 inovačné akcie – flagships
  • 15 inovačné akcie
  • 9 výskumné a inovačné akcie
  • 2 koordinačné a podporné akcie

Programová kancelária CBE JU začína pripravovať v spolupráci s úspešnými žiadateľmi dohody o grante, ktoré by mali byť podpísané do konca mája 2024.

Na hodnotení s a podieľali nezávislí hodnotitelia z celej Európy, vybraní z databázy expertov programu Horizont Európa.

 

Ak máte otázky kontaktujte SK NCP

CL6 NCP, 26.1.2024, nakh