Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

CBE JU má nový vedecký výbor

Správna rada Spoločného podniku pre obehové hospodárstvo využívajúce biologické materiály vymenovala 15 renomovaných odborníkov za členov Vedeckého výboru CBE JU.

cbe ju

Vedecký výbor má zásadný význam pri prijímaní strategických rozhodnutí spoločného podniku. Medzi jeho hlavné úlohy patrí poskytovať vedecké poradenstvo a odporúčania k vykonávaniu programu CBE JU, kľúčovým strategickým a programovým dokumentom.

V najbližších dvoch rokoch povedú vedecký výbor CBE JU:

  • Dr. Helena Vieira vo funkcii predsedníčky a

  • Dr. Piergiuseppe Morone vo funkcii podporedsedu

Členovia vedeckého výboru pochádzajú z Rakúska, Belgicka, Českej republiky, Dánska, Fínska. Francúzska, Grécka, Maďarska, Islandu, Írska, Talianska, Poľska, Portugalska, Holandska a Španielska.

Zdroj: CBE JU, 31. marec 2022, nakh