Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Analýza portfólia EÚ misie VODA

Európska komisia uverejnila správu nezávislých odborníkov z analýzy portfólia misie Obnovme náš oceán a vody do roku 2030, ktoré predstavuje 841 ukončených a prebiehajúcich projektov financovaných z Európskej únie v rámci programu Horizont Európa a ďalších 15 programov.

Portofolio Analysis EU Mission - document - Analýza portfólia EÚ misie VODA

Správa z analýzy obsahuje:

  • štruktúrovaný prehľad portfólia projektov z hľadiska ich príspevku k cieľom misie, cieľov Zelenej dohody, geografických oblastí atď.,
  • prehľad hmatateľných výsledkov dosiahnutých prostredníctvom portfólia projektov a
  • politické odporúčania vrátane nedostatkov a prístupov k rozšíreniu a zavedeniu riešení, ktoré by si vyžadovali ďalšiu podporu na európskej úrovni, ako aj synergie.

Spolu so správou sprístupnila online informačný panel, ktorý umožňuje pracovať s vizualizáciou údajov a filtrovať informácie podľa konkrétneho záujmu.

Máte otázky? Neváhajte a kontaktujte príslušný národný kontaktný bod – NCP.

Zdroj: EK, 18.7.2023, nakh