Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ako sa vyhnúť chybám pri uplatňovaní nákladov v projektoch H2020

Do pozornosti dávame dokument sumarizujúci chyby v projektoch H2020 pre prijímateľov. Pozriete si aj ďalšie súvisiace dokumenty k tejto téme.

Rovnako máte k dispozícii aj záznam z webinára na túto tému „Ako sa vyhnúť chybám pri uplatňovaní nákladov v projektoch H2020“. Webinár sa uskutočnil dňa 22. 6. 2022 od 10:00 – 12:00 hod. online, záznam si pozrite zo stránky podujatia.

Ďalšie súvisiace dokumenty:

Annotated Model Grant Agreement
H2020 Programme User’s Guide for the Personnel Costs Wizard
Specific FAQs about the COVID-19 situation
Country correction coefficients for MSCA ITN and MSCA IF living allowances (page 99)
Research Enquiry Service

Viac informácií k téme nákladov vám poskytne príslušné NCP (Daša Mokošová) z Národnej kancelárie Horizontu